PIXEL TREE

Gateway to AMBROSIANA 2016


As agricultural watervessels that flood the lands and make life upon it grow...
The digital pixeltree grows pixel by pixel to shine as a community in all her colours and diversity...
The IBC containers are property of the community of Lochristi and only used in winter to keep saltwater for bicyclepaths to be ice free.
Untill we found a sustainable way of usage.



Zoals de alomgekende watervaten uit de land_ en tuinbouw de aarde bevloeien en leven mogelijk maakt, groeit een digitale boom, pixel voor pixel om als gemeenschap te schitteren in een wervelende kleurenpracht.
De IBC containers zijn de eigendom van de gemeente Lochristi en worden enkel in de winter gebruikt ter opslag van pekelwater om de fietspaden veilig en ijsvrij te houden. Tot wij er een tijdelijke herbestemming voor vonden.



Pictures made at:
EXPO / VRIJ AMBROSIANA / Lochristi / 2016 / Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire / PHOTO: Balder Deschildre © 2016
 
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
PIXELTREE 2016
PIXELTREE 2016

'Gate to AMBROSIANA 2016 Lochristi, Belgium'

Design and scenography: 2016 © Bram Lemaire photography Balder Deschildre
 
 
INTERIOR OBJECTS ¦ INTERIOR DESIGN ¦ RESEARCH & EXPERIMENT ¦ ART ¦ UNIQUE LIGHTING